Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2017

De gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem hebben besloten om gezamenlijk bestuurlijk aan te besteden om de Hulp bij het Huishouden opnieuw in te kopen.

De gemeenten stellen in overleg met onder andere de huidige zorgaanbieders in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst op.

Hieronder vindt u uitleg over deze bestuurlijke aanbesteding.

Meedoen aan het bestuurlijk aanbestedingstraject

De gemeenten nodigen in ieder geval de huidige dienstverleners uit voor het bestuurlijke aanbestedingstraject.

Indien u geen huidige dienstverlener bent, maar wel de intentie hebt om vanaf 2017 de Hulp bij het Huishouden te willen leveren in deze gemeenten, kunt u dat kenbaar maken door een bericht te sturen naar het volgende emailadres: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl

Om als dienstverlener deel te nemen, dient u wel de procesovereenkomst te ondertekenen.

Indien u dit wilt, kunt u dit doorgeven via het e-mailadres: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl

Nadat de basisovereenkomst is opgesteld, hebben alle dienstverleners die voldoen aan de gestelde eisen en de procesovereenkomst getekend hebben, de mogelijkheid de basisovereenkomst te ondertekenen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Fysieke overlegtafel

Voor deelname aan de fysieke overlegtafels dienen de potentiële dienstverleners eerst de procesovereenkomst getekend te retourneren.

Vervolgens gaan zij gezamenlijk in overleg voor invulling van de basisovereenkomst Hulp bij het Huishouden.

De data voor de fysieke overlegtafels zijn als volgt:

26 april 2016 09.30 uur tot 12.00 uur te gemeente Drimmelen (Park 1 Made)

24 mei 2016 13.30 uur tot 16.00 uur te gemeente Drimmelen (Park 1 Made)

28 juni 2016 13.30 uur tot 16.00 uur te gemeente Drimmelen (Park 1 Made)

12 juli 2016 13.30 uur tot 16.00 uur te gemeente Drimmelen (Park 1 Made)

Digitale overlegtafel

U hoeft als dienstverlener niet verplicht deel te nemen aan de fysieke overlegtafels. U kunt ook deelnemen via de digitale overlegtafel.

De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen via de fysieke overlegtafel toch geïnformeerd te houden en via deze weg hun suggesties en ideeën te ontvangen.

Ook bij deelname aan de digitale overlegtafel dient u eerst de procesovereenkomst te tekenen. Indien u dit wilt, kunt u dit doorgeven via het bovenstaand emailadres.

Tevens biedt de digitale overlegtafel voor andere partijen de gelegenheid om met suggesties te komen voor de inhoudelijke discussies in de fysieke overlegtafels. U kunt meepraten via dit emailadres: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl.

Op de website van gemeente Drimmelen kunt u alle stukken raadplegen:

Op deze wijze willen de gemeenten de inkoop van Hulp bij het Huishouden een open en transparante vorm geven.

Contract

Uiterlijk 1 september 2016 is er nieuwe basisovereenkomst opgesteld en zijn er afspraken gemaakt over het vervolgtraject met daaraan gekoppeld de implementatie.

Contact

Voor vragen omtrent deze aanbesteding kunt u een email sturen naar s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl