Gladheid

rom006

Bij (verwachte) gladheid gaat de gemeente strooien.

De gemeente bestrijdt gladheid op de openbare wegen. 

We hebben de strooiroutes zo gekozen dat de meeste inwoners binnen een acceptabele afstand op een gestrooide weg (hoofdroute) uitkomen. Ook de hoofdfietspaden strooien we direct met de eerste route. 

Onder bijzondere omstandigheden bij lang aanhoudende gladheid kunnen we besluiten ook buiten de vastgestelde strooiroutes de gladheid te bestrijden. Bij verwachte gladheid wordt er preventief gestrooid.

Strooiroutes

Waar wordt niet gestrooid?

Als het glad is strooien we hoofdwegen en hoofdfietspaden. Woonstraten en voetpaden zijn geen onderdeel van de strooiroutes.

Gladheid melden

Gladde weg of niet goed gestrooid? Maak een melding. De gemeente gaat er zo snel mogelijk mee aan de slag. U krijgt geen verdere reactie op uw melding. Maakt u een melding van een gladde weg die buiten de strooiroute valt, dan wordt later bekeken of deze weg past in het strooiplan voor volgend winterseizoen.

Wat kunt u zelf doen?

Wij vragen u om, als u met gladheid de weg op gaat, uw weggedrag aan te passen aan de winterse omstandigheden en goed op te letten.

Ook vragen wij inwoners om de eigen stoep rondom het huis sneeuwvrij te houden. Hiermee maakt u het voor de mensen in uw omgeving makkelijker om naar buiten te gaan. Uw eigen stoep vegen is niet verplicht, maar wel gewenst.

De strooiploegen hebben regelmatig last van auto’s die ver van de stoepranden af staan geparkeerd. Ook staan er veel auto’s te dicht op de bocht. Dringend verzoeken wij u daarom om uw auto’s zo dicht mogelijk langs de trottoirs te plaatsen.

Twitter en Facebook

De gemeente informeert u ook via sociale media over de gladheid. Dat gebeurt met de hashtag #gladheidwerkendam.