Actuele bekendmakingen

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving voorbereiding bestemmingsplan kern Dussen Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan kern Dussen Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundPublicatie ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Publicatie ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundPublicatie ontwerp bestemmingsplan Publicatie ontwerp bestemmingsplan Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundOntwerp exploitatieplan “Uitbreiding Kern Werkendam Ontwerp exploitatieplan “Uitbreiding Kern Werkendam Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundPublicatie ontwerp vergunning Publicatie ontwerp vergunning Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundVaststelling bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplannen Werkendam vastgesteld

Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundDrank- en Horecavergunning Drank- en Horecavergunning Werkendam voorgenomen verlening

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundAanvraag exploitatievergunning Restaurant De Nieuwe Es Aanvraag exploitatievergunning Restaurant De Nieuwe Es Werkendam aangevraagd
resource not foundAanvraag exploitatievergunning Aanvraag exploitatievergunning Werkendam aangevraagd

Mededelingen

Mededelingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Werkendam aangevraagd
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundVastgestelde Ambtsinstructie medewerker leerplicht/RMC van gemeente Werkendam Vastgestelde Ambtsinstructie medewerker leerplicht/RMC van gemeente Werkendam Werkendam vastgesteld

Meldingen

Meldingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Melding mobiel breken van bouw- en sloopafval 4273LM17
melding

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(1) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4251PL1 a
4254XP27
4251XZ1
4271CA23 a
4251XW1
4251DJ61
4273GL22
4254ES38
4251SB0
aangevraagd
(2) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4271AB75
4271BP26
4251PK4
4251ND14 a
4251ME34
4254XS16
4255HL1
4273GC35 J
4255JA10
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(3) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4254AC8
4251SG11
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(4) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251XG3
4273CA13
4251XJ22
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
resource not foundRectificatie op verleende WABO-vergunning Rectificatie op verleende WABO-vergunning Werkendam vastgesteld
(5) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251BC33
4251NN29 a
4273DZ1
4271BP8
4254AJ6
4251NT24
4255KD4 a
4251BE1
4273XT28
4254AZ31
4254AZ29
verleend
(6) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4255GN112
4285DT15
4254XH84
4251ZK33
verleend
(7) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251XG3
verleend
(8) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251ZN23
4254DK11
4251BE24
4251LR15
verleend
resource not foundVerleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen Werkendam verleend
(9) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4271XL7
verleend
resource not foundVerleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen Werkendam verleend
resource not foundVerleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen Werkendam verleend

Overig

Overig, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not found Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Werkendam vastgesteld
resource not foundVerkeersbesluit Werkendam Verkeersbesluit Werkendam Werkendam voorgenomen verlening

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerordening Starterslening 2017 Verordening Starterslening 2017 Werkendam vastgesteld