Actuele bekendmakingen

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundOntwerp bestemmingsplan gedeeltelijke herziening Rijksinpassingsplan Noordwaard ter inzage Ontwerp bestemmingsplan gedeeltelijke herziening Rijksinpassingsplan Noordwaard ter inzage Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundTer inzage legging voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundOntwerp bestemmingsplannen Ontwerp bestemmingsplannen Werkendam ontwerp-besluit
Bestemmingsplan Vijcie 18 Sleeuwijk vastgesteld 4254LA18
vastgesteld

Mededelingen

Mededelingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving Ontwerp Beleidsvisie riolering en water Kennisgeving Ontwerp Beleidsvisie riolering en water Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen 4254LN46
voorgenomen verlening

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundOntvangen aanvragen Wabo Ontvangen aanvragen Wabo Werkendam aangevraagd
(1) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4251PL1 a
4254XP27
4251XZ1
4271CA23 a
4251XW1
4251DJ61
4273GL22
4254ES38
4251SB0
aangevraagd
(2) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4271AB75
4271BP26
4251PK4
4251ND14 a
4251ME34
4254XS16
4255HL1
4273GC35 J
4255JA10
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(3) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4273GR24
4273GH127
verleend
(4) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4254XW20
4254EL122
4251DP2
4251NT21
verleend
(5) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4255GN112
4285DT15
4254XH84
4251ZK33
verleend
resource not foundVerleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen Werkendam verleend
resource not foundKennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Werkendam verleend
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure 4251PL1 a
verleend

Optochtvergunning

Optochtvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVestiging voorkeursrecht Vestiging voorkeursrecht Werkendam verleend

Overig

Overig, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Werkendam melding
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Werkendam vastgesteld
resource not foundVestiging voorlopig voorkeursrecht Vestiging voorlopig voorkeursrecht Werkendam vastgesteld

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerkeersbesluiten Dussen en Werkendam Verkeersbesluiten Dussen en Werkendam Werkendam melding

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerordening Starterslening 2017 Verordening Starterslening 2017 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld