Actuele bekendmakingen

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundPublicatie ontwerp bestemmingsplan Publicatie ontwerp bestemmingsplan Werkendam melding
resource not foundPublicatie ontwerp bestemmingsplan Publicatie ontwerp bestemmingsplan Werkendam ontwerp-besluit
resource not foundBestemmingsplan Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1 vastgesteld. Bestemmingsplan Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1 vastgesteld. Werkendam vastgesteld
Uitbreiding bedrijfsruimte achter klompenmakerij, Korn 28 te Dussen 4271BP28
voorgenomen verlening

Bouwvergunning

Bouwvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Publicatie vergunning: Tienhont 5 te Sleeuwijk 4254CL5
verleend

Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Drank- en Horecavergunning 4251CH21
verleend

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundAanvraag exploitatievergunning: Cafetaria Muggennet Aanvraag exploitatievergunning: Cafetaria Muggennet Werkendam aangevraagd
resource not foundAanvraag exploitatievergunning Aanvraag exploitatievergunning Werkendam aangevraagd

Mededelingen

Mededelingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundPublicatie vergunning Publicatie vergunning Werkendam verleend

Milieu-informatie

Milieu-informatie, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundMeldingen milieu Meldingen milieu Werkendam melding

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundOntvangen aanvragen Wabo Ontvangen aanvragen Wabo Werkendam aangevraagd
(1) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4251PL1 a
4254XP27
4251XZ1
4271CA23 a
4251XW1
4251DJ61
4273GL22
4254ES38
4251SB0
aangevraagd
(2) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4271AB75
4271BP26
4251PK4
4251ND14 a
4251ME34
4254XS16
4255HL1
4273GC35 J
4255JA10
aangevraagd
(3) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4273CR2
4254XD159
4271BL30 c
4251LR2
4254XH94
4273EA17
4273BC13
4273LM17
4271LM9
4251LS24
4273XX1
aangevraagd
(4) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251LD23
4273XX7
4273WB5
4273CL9
4251XW2 b
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(5) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4255HG2
4251ZD12
4251JP19
4273LE42 a
4271BP28
4255GG47
4251DR157
aangevraagd
(6) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251XR9
4271BW20
4273BC15
aangevraagd
(7) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4254EP2
4255SB6
4254LC2 a
4251ND5
4251CG15
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
resource not foundBouw nieuwe woning naast Zandsteeg 2 in Nieuwendijk Bouw nieuwe woning naast Zandsteeg 2 in Nieuwendijk Werkendam ontwerp-besluit
(8) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4273GR24
4273GH127
verleend
(9) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4254XW20
4254EL122
4251DP2
4251NT21
verleend
(10) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251VZ1
4254CA19
4251AT1
4273LM17
4255TG107
verleend
(11) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251BC33
4251NN29 a
4273DZ1
4271BP8
4254AJ6
4251NT24
4255KD4 a
4251BE1
4273XT28
4254AZ31
4254AZ29
verleend
(12) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4255GN112
4285DT15
4254XH84
4251ZK33
verleend
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure 4271BC6
verleend
(13) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4254XN11 a
4254VB139
4273XX1
verleend
(14) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4273WB5
4251LD23
4271BL30 c
4251PX14 a
verleend
(15) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4273CL9
4251XW2 b
4251LR2
4273EA17
4271XR48
verleend
(16) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4273LE42 a
4273XX7
4251VZ18 c
4255GT3
4254LC2
4251AB12
verleend
resource not foundVerleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen Werkendam verleend

Overig

Overig, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundMelding mobiel breken van bouw- en sloopafval Melding mobiel breken van bouw- en sloopafval Werkendam melding
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundBeleidsvisie Riolering en Water Altena Beleidsvisie Riolering en Water Altena Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerkeersbesluiten Dussen, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam Verkeersbesluiten Dussen, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam Werkendam vastgesteld
resource not found Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Werkendam vastgesteld
resource not foundVerkeersbesluit Sleeuwijk Verkeersbesluit Sleeuwijk Werkendam verleend

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerordening Starterslening 2017 Verordening Starterslening 2017 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Beleidsregel bestuurlijk boete basisregistratie personen Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Beleidsregel bestuurlijk boete basisregistratie personen Werkendam vastgesteld