Actuele bekendmakingen

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundTer inzage legging voorontwerp bestemmingsplan: Nieuwe Banne uitbreiding Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan: Nieuwe Banne uitbreiding Werkendam ontwerp-besluit

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Aanvraag exploitatievergunning: Uitgaansgelegenheid This It te Werkendam 4251CH21
aangevraagd

Mededelingen

Mededelingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundGemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) Werkendam vastgesteld

Meldingen

Meldingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundMelding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Werkendam vastgesteld

Milieuvergunning

Milieuvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundMeldingen milieu Meldingen milieu Werkendam aangevraagd

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundOntvangen aanvragen Wabo Ontvangen aanvragen Wabo Werkendam aangevraagd
(1) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4251PL1 a
4254XP27
4251XZ1
4271CA23 a
4251XW1
4251DJ61
4273GL22
4254ES38
4251SB0
aangevraagd
(2) - Ontvangen WABO aanvragen Ontvangen WABO aanvragen 4271AB75
4271BP26
4251PK4
4251ND14 a
4251ME34
4254XS16
4255HL1
4273GC35 J
4255JA10
aangevraagd
resource not foundOntvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen Werkendam aangevraagd
(3) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251DJ57
4251MH1
4251PX8
4271BL22 a
4255SB6
4251NM8
aangevraagd
(4) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4254GK6
4254XK166
4273BC13
4254EB12
4273BC15
4273BC73
4273BC83
aangevraagd
(5) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251NT23
4251AW11
aangevraagd
(6) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4251NH10
4273CZ35
4255TA11
4255GR200
4271BC22
aangevraagd
(7) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4273CL16
4271BC6
4251LL2 a
4254LP50
aangevraagd
(8) - Ontvangen Wabo aanvragen Ontvangen Wabo aanvragen 4254CV9
4251LC3
4255GX20
4255TG107
aangevraagd
(9) - Geweigerde vergunning Geweigerde vergunning 4254AA10
afgewezen
(10) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4273GR24
4273GH127
verleend
(11) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4254XW20
4254EL122
4251DP2
4251NT21
verleend
(12) - Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure) 4255GN112
4285DT15
4254XH84
4251ZK33
verleend
(13) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251BC33
4251NN29 a
4273DZ1
4271BP8
4254AJ6
4251NT24
4255KD4 a
4251BE1
4273XT28
4254AZ31
4254AZ29
verleend
resource not foundKennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure Werkendam verleend
(14) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4273LM17
4251PX8
4254XV9
4251PW41 b
4251MH1
4271BV31
verleend
(15) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4254XD147
4255VB14
4271XT14
4271XT12
4271XT10
4254LG67
4254BC44
4251EE70
4271XT2
verleend
(16) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4251DE30
4255GX16 a
4251NT23
verleend
(17) - Verleende Wabo vergunningen Verleende Wabo vergunningen 4255JR2
4273LR11
4273BC73
4273BC15
4273CZ35
4273BC83
4254GK6
4251NM8
4273BC13
4254EB12
4254XK166
verleend
resource not foundKennisgeving Anterieure Overeenkomst en Ontwerp Beschikking Wabo Kennisgeving Anterieure Overeenkomst en Ontwerp Beschikking Wabo Werkendam voorgenomen verlening

Overig

Overig, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Bibob beleidsregel Bouwen 2015 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: verordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 201 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving: Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten Werkendam 2015 Werkendam vastgesteld

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not found Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Verkeersbesluiten Sleeuwijk en Werkendam Werkendam vastgesteld
resource not foundVerkeersbesluit Dussen Verkeersbesluit Dussen Werkendam vastgesteld

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
resource not foundVerordening Starterslening 2017 Verordening Starterslening 2017 Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving Werkendam vastgesteld
resource not foundKennisgeving vaststelling decentrale regelgeving (belastingverordeningen en tarieven 2018 en nieuwe Algemene plaatselijke verordening) Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving (belastingverordeningen en tarieven 2018 en nieuwe Algemene plaatselijke verordening) Werkendam vastgesteld